חוני המעגל- או חברותא או מיתותא 19/12/2011

חוני המעגל- או חברותא או מיתותא


עד היכן יכולה הבדידות להוביל את האדם? עד דכדוכה של נפש ממש!הגמרא מספרת, כי כל ימיו היה חוני המעגל מצער להבין את פסוקו של דוד המלך בתהילים(קכו,א)"שיר המעלות, בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים". כיצד יתכן שגלות בבל, הנמשכת שבעים שנה, נחשבת כחלום?! האם יתכן שאדם יישן במשך שבעים שנה?! יום אחד, כך מספרת הגמרא, הלך חוני המעגל בדרך וראה אדם הנוטע עץ חרובים. עצר חוני ושאל את הנוטע:"עץ זה, אימתי עתיד להניב פירות?", אמר לו אותו אדם:" בעוד שבעים שנה?!" השיבו הנוטע "אני נהנה מפירות החרוב שנטע אבי, ומפירות החרוב שאני נוטע- יהנה בני!". נפרד חוני המעגל מאותו אדם וישב בצד הדרך, לאכול את סעודתו. ואז הפיל עליו הקדוש ברוך הוא שינה עמוקה והגביה סביבו שן של סלע. חוני הנרדם הוסתר מעין רואה, ואיש לא ידע הכין הוא נמצא.וכך, במשך שבעים שנה נם חוני המעגל את שנתו! לאחר שבעים שנות שינה התעורר חוני המעגל והבחין בעץ החרוב שנטע אותו אדם. הוא היה בטוח כי האדם העומד ומלקט פירות תחת האילן, הינו אותו אדם שנטע את העץ."האם לא אתה הוא זה שנטע את העץ?" פנה עליו חוני, והוא השיב:"לא לא!סבי, הוא שנטע את העץ!". הבחין חוני כי שינה עמוקה הפיל עליו הקב"ה כדי שיבין את מאמרו של דוד המלך,"היינו כחולמים", ויווכח לדעת כי תיתכן שינה בת שבעים שנה, וקם והלך לביתו. הוא שאל את בני הבית:" האם בנו של חוני המעגל עודנו בחיים?",אמרו לו:"לא!בנו נפטר, אבל בן בנו עודנו חי!". אמר להם חוני:"אני הוא חוני מעגל!" אך איש לא האמין לו! בצר לו קם חוני ופנה אל בית המקדש, ושמע את החכמים אומרים כי הסוגיה ברורה להם כפי שהיתה בימי חוני המעגל, שהיה יודע ליישב כל קושיה. אמר להם חוני המעגל לחכמים:"אני הוא חוני המעגל", אולם גם הם לא האמינו לו ולא כיבדוהו כפי הראוי. חלשה דעתו של חוני המעגל, ביקש רחמים, ונפטר מן העולם!ועל כך אמר רבא: שהו שאומרים הבריות: "או חברותא או מיתותא". רבא פירש וביאר, כי חוני המעגל לא שאל את נפשו למות משום שלא כיבדוהו במידה רבה! לא חוסר כבוד הפריע לו! אלא הבדידות והניכור שחש מצד סביבתו! הוא התהלך הין החכמים בידיעה שהם סבורים שהוא מישהו אחר ולא חוני המעגל! הוא, בזהותו האמיתית, היה בודד לגמרי. והמצב נורא שכזה, עדיף המוות על פני החיים! סביר להניח שאותם החכמים ולומדי תורה העניקו לחוני המעגל יחס נאות למדי, תוך הארת פני וקבלה בעין יפה, אולם למרות הכל, חש חוני המעגל בבדידות נוראה! ומדוע? משום שמצד נשמתו הוא חש בודד וגלמוד! אמנם כן,מצד הגוף הוא לא היה בודד כלל ועיקר, הוא היה יכול למצוא לו חברותא וללמוד תורה בדיבוק חברים. אולם הידיעה כל העת, כי ישנו נתק בין נשמתו, בין זהותו האמיתית, לבין סובביו, אשר סוברים כי הוא אינו מי שהוא,היא הבדידות בהתגלמותה! ובה חש חוני המעגל!

"השם יעזרנו על דבר כבוד שמו"

הרב רפאל רובין

2 comments on “חוני המעגל- או חברותא או מיתותא 19/12/2011
  1. שלום
    לצערי לא מצאתי באינטרנט הסבר שהניח את דעתי.
    לעניות דעתי חברותא היא מלשון חיבור, בחינת "כל ישראל ערבים זה לזה" וכן "ברוב עם הדרת מלך", עד מדרגת "ואהבת לרעך כמוך" בכל גובהה, שאז נאמר "הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד"-שהמילה 'גם' באה לכלול השכינה עימהם. אז מתקיים ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתא וזוכים להגיע "מאהבת הבריות לאהבת ה' ", דהיינו להשפיע לו נחת רוח. ואם לא נביא את השכינה לשרות ביננו, ללא גילוי השכינה אנחנו נשארים בבחינת מיתותא , ללא רוח חיי אמת. אז לחיים!

Comments are closed.